Pengertian Dan Ciri-Ciri Teks Cerita Rakyat

Teks Cerita Rakyat

Teks Cerita Rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan bertumbuh dalam masyarakat pada era dulu sekali. Perihal itu jadi berbagai macam yang telah melingkupi kekayaan adat serta asal usul yang dipunyai oleh tiap bangsa.

Pada biasanya teks cerita rakyat itu menggambarkan hal sesuatu peristiwa pada sesuatu tempat ataupun asal- usul sesuatu tempat. Tokoh-tokoh yang terletak dalam cerita rakyat biasanya diwujudkan dalam wujud orang, dewa dan binatang.

Pengertian Teks Cerita Rakyat

Bacaan narasi orang merupakan narasi yang telah bertumbuh disetiap wilayah serta menggambarkan babad ataupun asal-usul yang terjalin pada sesuatu wilayah. Narasi yang berawal dari sesuatu warga serta bertumbuh dalam warga.

Cerita orang merupakan sesuatu bagian dari suatu dongeng. Narasi orang umumnya di informasikan dengan metode lidah serta telah bertumbuh dengan cara turun-turun.

Alhasil banyak yang berkata kalau narasi orang merupakan sesuatu wujud dari kesusastraan lidah. Pada biasanya kreator dari narasi orang itu tidak dikenal bukti diri dari pengarangnya.

Ciri-Ciri Teks Cerita Rakyat

 • Cerita rakyat pada biasanya di informasikan dengan metode lidah.
 • Tidak dikenal siapa yang awal kali menghasilkan narasi ataupun pengarangnya.
 • Di informasikan dengan cara bebuyutan.
 • Bertabiat konvensional.
 • Banyak dengan nila- nilai adiluhung.
 • Memiliki banyak alterasi serta tipe.
 • Mempunyai bentuk- bentukklise dalam pengungkapan ataupun susunanya.

Fungsi Cerita Rakyat

Bacaan narasi orang mempunyai guna bagaikan berikut

 1. Funsi dari alat pembelajaran merupakan pada dasaranya narasi orang mau mengantarkan mandat ataupun catatan yang dapat berguna untuk karakter serta karakter dari para pendengarnya.
 2. Fungsi dari alat hiburan merupakan dapat mencermati narasi orang semacam dongeng, babad ataupun legenda, serta dapat merasakan semacam dibawa bepergian kedalam alam lain yang tidak dapat kita jumpai dalam pengalaman hidup semacam biasanya
 3. Guna dari alat penggalangyaitu rasa kekompakan yang amat akrab didalam masyarakat warga yang mempunyi narasi orang itu.
 4. Guna lain dari bacaan narasi orang merupakan dapat bagaikan pengokohan nilai- nilaisosial adat yang legal didalam warga itu. Di dalam narasi orang umumnya tercantum anutan akhlak serta etika yang dapat digunakan bagaikan prinsip untuk warga. Di dalam bacaan narasi orang pula terdapat larangan serta kekangan yang butuh dijauhi serta buat tidak melakukanya. Bacaan narasi orang untuk warga merupakan dapat dijadikan desakan aksi laris didalam pergaulan leluasa.

Jenis Jenis Cerita Rakyat

Bacaan narasi orang dipecah jadi 3 kalangan besar bagi William R Bascom dalam James Danandjaya 19991: 50

 1. Babad dikira pada dahulu kala sempat terjalin namun tidak dikira bersih. Babad diperankan oleh gerai orang walaupun terdapat yang mempunyai sifat- sifatyang luar lazim serta terdapat banyak pula yang kerap dibantu oleh mahluk- mahluk fantastis. Tempat terbentuknya babad itu terletak didunia yang kita tahu serta durasi terbentuknya jug abelum sangat lama.
 2. Dongeng ataupun legenda ialah narasi karangan bebas orang yang telah dikira pernah- pernah terjalin serta dikira bersih oleh para pemilik. Dongeng ataupun legenda umumnya dotokohkan oleh dewa ataupun mahluk dengan daya separuh dewa. Insiden itu terjalin didunia lain ataupun bumi yang tidak semacam kita tahu serta durasi terbentuknya dongeng itu terjalin pada era kemudian.
 3. Dongeng ialah karangan bebas orang yang dikira betul- betul terjalin ataupun jelas yang dikira oleh pemilik, dongeng ataupun narasi itu tidak terpaut oleh tempat atau durasi.

Macam-Macam Cerita Rakyat

1. Sage

Sage ialah sesuatu narasi orang yang berdarskan insiden asal usul yang dicampur dengan khayalan orang.

Contoh: Hikayang Hang Berkat, Syariah Melayung, Ciung Wanana serta lain serupanya.

2. Legenda

Babad merupakan narasi orang yang menceritakan riwayat dari terbentuknya sesuatu area ataupun tempat.

Ilustrasi: Tangkuban Perahu, Malin Bermanja, Dongeng Tempurung, Dongeng Banyuwangi, Dongeng Rawa Pening serta lain serupanya.

3. Fabel

Cerita binatang merupakan narasi orang yang menokohkan binatang ataupun fauna bagaikan ikon pengajaran akhlak.

Ilustrasi: Narasi Sang Kancil yang Licik, Cerita kalila, Kancil serta Buaya serta lain serupanya.

4. Mite

Legenda merupakan narasi orang yang berkaitan dengan sesuatu keyakinan pada sesuatu barang yang beraroma ghaib.

Ilustrasi: Bujang Tarub, Nyi Roro Kidul serta lain serupanya.

5. Jenaka

Jenaka Merupakan sesuatu narasi rakyatdengan sikap orang berat kaki, orang bebal ataupun pula licik tiap- tiap watak itu dilukiskan dengan metode lawak.

Ilustrasi: Pak Kodok, Lebai Apes, Pak Belalang, Pak Pender serta lain serupanya.

6. Pararel

Pararel merupakan sesuatu narasi yang diperankan oleh orang serta pula fauna.

Ilustrasinya: Anjing yang Angkara, Hikayah Mahabrata, Hikayah Ramayana, Semut serta Belalang serta lain serupanya.

7. Parabel

Alegori merupakan narasi yang melukiskan sesuatu narasi akhlak dengan para figur yang diperankan oleh barang mati.

Ilustrasi: Cerita sejodoh Slop

8. Cerita Terbingkai

Narasi terbingkai merupakan sesuatu narasi yang didalamnya mempunyi narasi lagi.

Contohnya: 1001 Malam.

Unsur-Unsur Cerita Rakyat

Dalam tiap buatan kesusastraan memiliki unsur- unsurpembangunan ataupun faktor kesusastraan, sedemikian itu pula dengan bacaan narasi orang. Faktor kesusastraan dalam narasi orang merupakan bagaikan selanjutnya:

1. Unsur Instrinsik

Faktor instrinsik merupakan faktor yang dapat membuat narasi dari dalam. Unsur- unsur instrinsik narasi orang merupakan:

 • Tema

Tema ialah utama benak yang dipakai bagaikan dasar cerpenis, ilham utama kasus serta utama cerpenis.

 • Alur

Ceruk ialah jalanya narasi, arangkaian dari sesuatu insiden yang membuat narasi dengan dasar ikatan karena serta dampak. Pada biasanya ceruk terdapat 3 berbagai bagaikan selanjutnya.

 • Alur mundur

Mundur merupakan sesuatu insiden yang dikisahkan kembali.

 • Alur maju

Maju merupakan sesuatu peristiwa- peristiwa yang dihidangkan dengan metode berentetan dari insiden awal ke insiden berikutnya.

Alur Gabungan

Ceruk kombinasi merupakan ceruk kombinasi dari ceruk maju serta mundur. Kerangka merupakan penjelasan sesuatu tempat, durasi serta atmosfer terbentuknya insiden. Kerangka terdapat 3 bagaikan selanjutnya:

1. Latar Tempat

Kerangka tempat merupakan posisi ataupun pembangunan raga yang jadi tempat terbentuknya peristiwa- peristiwa didalan bacaan narasi orang.

2. Latar Waktu

Kerangka durasi merupakan durasi ataupun era khusus terbentuknya sesuatu insiden.

3. Latar Suasana

Kerangka atmosfer merupakan faktor esensial yang berhubungan dengan kondisi intelektual yang mencuat sendirinya dengan jalanya narasi. Sesuatu narasi hendak jadi menarik sebab berjalan didalam atmosfer khusus.

Figur Serta Penokohan

Penokohan merupakan sesuatu gambar karakter dari pelakon ataupun metode dari cerpenis melukiskan watak ataupun karakter dari seseorang figur.

okoh dapat diarahkan pada orang ataupun pelakon narasi sebaliknya penokohan merupakan tindakan mutu dari individu si figur.

Guna dari performa figur dalam sesuatu narasi, figur dibedakan jadi 2 golongan ialah:

1. Protagonis

Protagonis ialah figur yang berperan membagikan empati, belas kasih serta mengaitkan diri dengan cara penuh emosi pada figur itu. Figur yang disikapi begitu itu diucap dengan figur protagonist ataupun yang memiliki watak bagus.

2. Antagonis

Antagonis ialah sesuatu figur yang berperan buat memunculkan sesuatu bentrokan ataupun kreator permasalahan serta berposisi dengan figur protagonist. Figur Antagonis umumnya memiliki watak yang kejam.

Ujung Pandang

Peran dari seseorang cerpenis didalam narasi ataupun metode penglihatan cerpenis. Tiap cerpenis memiliki ujung penglihatan narasi yang berbeda- beda.

Terdapat yang memakai ujung penglihatan orang awal( aku ataupun saya), terdapat yang memakai ujung penglihatan dari orang kedua( anda ataupun kalian), serta terdapat pula yang memakai ujung penglihatan orang ketiga ia,( beliau ataupun pula julukan orang).

Amanat

Mandat merupakan sesuatu catatan yang mau di informasikan oleh seseorang cerpenis pada pemirsa.

Ilustrasi Bacaan Cerita Rakyat

Narasi keong abang berawal dari wilayah Jawa Timur, keong abang merupakan salah satu narasi orang yang lumayan populer ataupun terkenal. Seseorang raja mempunyai 2 orang gadis yang amat menawan jelita. Julukan dari kedua gadis itu merupakan Candra Binar serta Bidadari Galuh.

Namun, kepribadian dari kedua gadis itu amatlah berlainan, Candra Binar yang memiliki watak amat bagus serta saudaranya yang memiliki watak yang amat arogan.

Pada sesuatu hari si raja memberitahukan pada seseorang pangerang ganteng yang bernama Inu kertapati yang melamar si Candra binar.

mengikuti perihal itu hingga timbula rasa cemburu benci dari si saudaranya ialah Bidadari Galuh. Sebab perihal itu Bidadari Galuh langsung menemui seseorang penyihir buat mengganti saudaranya jadi seekor keong.

Penyihir itu kesimpulannya sukses buat mengganti Candra Binar jadi seekor keonglalu dibuanglah ke bengawan. Guna-guna itu hendak lenyap ataupun dapat berganti jadi orang kembali bila si keong dapat menciptakan cinta sejatinya. Setelah itu keong abang ditemui oleh seseorang nenek yang lagi menangkap ikan di bengawan bawa keong kembali kerumah.

Keesokan harinya si nenek kembali menangkap ikan semacam hari- hari umumnya, serta pada dikala kembali si nenek memandang banyak persembahan yang enak dimeja.